Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences
Butiken

Smarta kontor ‑ anpassar sig efter det nya normala

Under den rådande pandemin har mängder av kontor runt om i landet stängts ner för att begränsa smittspridningen. Många av oss har varit tvungna att göra betydande förändringar i vår arbetssituation. Att arbeta hemifrån har nu blivit den nya normen i samhället. Så vad innebär det ”nya normala” för din arbetsplats och hur kan vi bidra aktivt i kristider?

Konsekvenserna av den globala krisen kommer att märkas långt efter pandemin, och digitaliseringen på arbetsplatserna kommer att ha stor påverkan på vårt sätt att leva och arbeta. 

Vi identifierar några av de digitala tekniker / hjälpmedel som finns som kan hjälpa till i företagets vardag. 

Skapa en säker och hälsosam miljö att vistas i

Några av de mest effektiva åtgärderna som tagits i bruk under kampen mot COVID-19, är att tidigt upptäcka symtom, hygien och desinfektion samt socialt avståndstagande.

Passerkontroll med hjälp av intelligenta övervakningskameror kan användas för att räkna antalet personer som går in i en lokal, byggnad eller ett visst område. De kan också skicka ut notiser om om maxantal personer skulle överskridas.  

Ett sätt att undvika ytterligare smittspridning är att med hjälp av värmekameror och värmebågar kunna spåra symtom som exempelvis förhöjd kroppstemperatur. Finns även lösningar som kopplar samman värmekamerorna med passersystemet.

Läs mer: Värmekamera, Body-screening, övervakningskamerorViktig information i rätt tid

Effektiv kommunikation är viktigt. Under de senaste åren har fokus på digitalisering i byggnader främst handlat om komfort och tillfredställelse hos hyresgästerna. Men i kristider kan det också vara livsviktigt att i god tid få ut nödvändig och lokalanpassad information.  

Med en signage-lösning (informationsskärm) når man snabbt och enkelt ut alla medarbetare. Genom att montera en informationsskärm i lunchrum, korridorer, entré, reception etc. kan man enkelt informera om läget, påminna om hygien, hänvisa till specifika rum/lokaler etc.  

Se mer: Produkter för Digital Signage


Bokning av mötesrum eller arbetsplats  

Möjligheten till skrivbords- och rumsbokning gör det enkelt för medarbetarna att hålla ett säkert avstånd. Att det faktiskt finns en fysisk arbetsplats tillgänglig innan man åker till kontoret. Sådana arbetsplatslösningar kan även användas för skiftarbete, med möjlighet till desinfektion av ytan mellan skiften. De anställda har möjlighet att ”checka ut” när de inte längre behöver ett skrivbord eller mötesrum, vilket kan ge information vidare till städpersonal om att utrymmet behöver rengöras eller desinficeras.

Se mer: Produkter för Rumsbokning


Möten på distans  

Den mest effektiva åtgärden i kampen mot spridning av Covid-19 är fysisk distans. Man kan inte längre resa och deltaga på möten och event på det sätt man blivit van vid.

Under lång tid har det pratats om hur digitaliseringen kan möjliggöra fler resfria möten och vi har sett både lyckade och mindre lyckade försök. Under våren 2020 vände utvecklingen – det som tidigare var okänt för många är nu något självklart i arbetsvardagen. Efter att ha tvingats testa nya sätt att mötas och kommit igenom de värsta problemen verkar allt fler se fördelar med digitala möten som ofta är både kortare och mer välstrukturerade.

Däremot har det ställts högre krav på mötesrummet och tekniken. Förutom att allt skall fungera på rätt sätt – och snabbt, behöver man kameror, högtalare, mikrofoner m.m som täcker in hela rummet och deltagarna. Tekniken skall inte begränsa mötet.

Se mer: Produkter för Videokonferens, Rumslösningar, Telefonkonferens


Distansutbildning

Med rätt utrustning och smarta mjukvaruverktyg kan du erbjuda effektiv distansundervisning i såväl företag som skolor.

Även att kunna erbjuda undervisning på distans har blivit allt viktigare, inte bara med tanke på det rådande dagsläget utan distansutbildningar är ett område som växer starkt – såväl på gymnasienivå, högskolenivå, yrkesutbildningar och i den privata sektorn. För att distansundervisningen ska bli effektiv krävs rätt verktyg som underlättar kommunikationen och ser till att all information blir tydligt strukturerad och presenterad.

Fler och fler företag önskar också kunna erbjuda träningar och vidareutbildning på distans för att spara pengar och restid för sina medarbetare. Genom att erbjuda en träning digitalt så kan fler delta samtidigt och oberoende av ort. Man skall även ha möjlighet att spela in föreläsningarna och använda sig av interaktivt utbildningsmaterial så att det lätt går att genomföra utbildningen vid valfri tidpunkt eller repetera moment som man önskar gå igenom igen. Även där kan man spara rejält på att bara behöva genomföra utbildningen en gång och sedan låta nya medarbetare genomgå den efter behov.

Se mer: Produkter för Streaming och inspelningTillgodose behovet av mer flexibla arbetsplatser

Under den senaste tiden har inställningen mot möteslokaler gått från att bara uppfattas som passiva tillgångar, till att se deras faktiska potential att interagera med sina medarbetare. En inställning som med all sannolikhet kommer att intensifieras under den fortsatta kampen mot COVID-19, och efteråt.

Det kommer oundvikligen att bli en period av anpassning framöver, men smart teknik och dess enorma potential är här för att stanna. Bidragen från de smarta kontoren i krishantering kan vara betydande, då digitaliseringen inte bara kopplar samman medarbetarna med infrastrukturen, utan även med verksamheten och varandra.  

Med mötesteknik från AV-Online får du dina medarbetare att arbeta säkrare och på ett bättre sätt samtidigt som du ökar både effektiviteten och hållbarheten.  

Vi samarbetar med våra kunder för att skapa lösningar som tillgodoser företagets behov och dessutom hjälper dem att nå sina verksamhetsmål på ett säkert sätt.


Borås 2020-11-01 // Fredrik Hemberg
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.